home

System of orders


Contact

Carina Silicones Sp. z o.o.
ul. Polna 14-18, 55-011 Siechnice / Wrocław
tel. + 48 71 390 21 30, fax +48 71 390 21 33,
e-mail: biuro@carina.pl, http://www.carina.pl

Sales & Marketing Director
Wojciech Mikoś
w.mikos@carina.pl
tel. +48 71 390 21 42

Sales Manager
Paweł Hutyra
p.hutyra@carina.pl
tel.:+48 71 390 21 52

Sales Manager
Sylwia Krzywania
s.krzywania@carina.pl
tel.:+48 71 390 21 52

Export Manager
Julia Zawadzka
j.zawadzka@carina.pl
tel. +48 71 390 21 48

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000166235
Kapitał zakładowy spółki: 732 000,00 PLN
Numer NIP: 884-16-95-714
Regon: 890466232

back

  
 Carina Silicones Sp. z o.o., ul. Polna 14-18, 55-011 Siechnice, Gmina Święta Katarzyna, Powiat wrocławski, Polska, fel. +48 71 390 21 30, fax. +48 71 390 21 33, e-mail: biuro@carina.pl